Pro akcionáře

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY - SWISS - FORM A.S.

Originální pozvánku ve formátu PDF můžete stáhnout zde.

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Správní rada akciové společnosti

SWISS-FORM a.s., IČO 00518832, se sídlem 362 21 Nejdek, Nerudova 369, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 15

oznamuje svolání

ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

která se uskuteční dne 05.06.2023 v 14:00 hodin v zasedací místnosti firmy SWISS-FORM a.s., Tovární ulice 359, Nová Role.

s následujícím programem:

  1. Přivítání, prezence
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Předložení zápisu z minulé valné hromady
  4. Předložení řádné účetní závěrky SWISS-FORM a.s. za rok 2022
  5. Zpráva nezávislého auditora
  6. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
  7. Volba nezávislého auditora pro rok 2023
  8. Schválení smlouvy o zástavě nemovitostí a oznámení o vzniku zástavního práva
  9. Různé

 

V Nejdku dne 04.05.2023

Ing. Igor Blažek v.r.

© 2018 SWISS –FORM a.s.
Impressum | Kontakty

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete SWISS - FORM a.s.

Spravovat cookies