Pro akcionáře

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY - SWISS - FORM A.S.

Originální pozvánku ve formátu PDF můžete stáhnout zde.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU


Správní rada akciové společnosti SWISS-FORM a.s., IČO 00518832, se sídlem 362 21 Nejdek, Nerudova 369, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 15 oznamuje svolání


ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

která se uskuteční dne 13.06.2023 v 14:00 hodin v zasedací místnosti firmy SWISS-FORM
a.s., Tovární ulice 359, Nová Role.

s následujícím programem:

1. Přivítání, prezence
2. Volba orgánů valné hromady
3. Předložení zápisu z minulé valné hromady
4. Předložení řádné účetní závěrky SWISS-FORM a.s. za rok 2023
5. Zpráva nezávislého auditora
6. Schválení řádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
7. Volba nezávislého auditora pro rok 2024
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce
9. Různé

V Nejdku dne 03.05.2024

Ing. Igor Blažek v.r.

© 2018 SWISS –FORM a.s.
Impressum | Kontakty

Webdesign Karlovy Vary

Tento web používá soubory cookie. Cookies používáme k ukládání vašeho nastavení a preferencí a analýze návštěvnosti našich stránek. Svůj souhlas udělujete SWISS - FORM a.s.

Spravovat cookies